Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum

„e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”

 

W poniedziałek, 20 marca 2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „e-Zdrowie
w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działanie 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne.

Projekt jest w pełni komplementarny z projektem „Pomorskie e-Zdrowie”.

 

 

Beneficjent projektu

Beneficjentem projektu jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – jako Partner Wiodący Projektu oraz Miasto Malbork – jako Partner Projektu.

Na podstawie umowy, podpisanej w Miastem Malbork, jednostką realizującą projekt  po stronie Partnera jest Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą wMalborku.

Lokalizacja projektu

Projekt będzie realizowany na terenie województwa pomorskiego, w powiecie malborskim,
w mieście Malbork oraz w powiecie nowodworskim i mieście Nowy Dwór Gdański.

Projekt zapisany jest jako jedno z przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum.

Cel projektu

Celem projektu jest:

  1. 1.    Stworzenie pakietów usług elektronicznych z zakresu e-Zdrowia dla mieszkańców powiatów i województwa pomorskiego

Stworzenie pakietów usług elektronicznych usprawni proces komunikacji pomiędzy pacjentami a podmiotami leczniczymi, umożliwiając pacjentom szybki dostęp do informacji medycznej.

  1. 2.    Stworzenia pakietów usług elektronicznych dla podmiotów leczniczych

Działanie to usprawni obieg dokumentów w podmiotach leczniczych, pozwoli na szybki i bezpieczny dostęp do dokumentów medycznych pacjenta nawet, jeżeli był on leczony w innej placówce.

Realizacja tego celu zostanie osiągnięta poprzez integrację z platformą regionalną budowaną w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie”.

  1. 3.    Stworzenie pakietu usług elektronicznych dla samorządu

Pakiet usług elektronicznych zapewni dostęp do informacji zarządczej (wglądu do raportów
i prezentacji na temat działań podmiotów leczniczych).

  1. 4.    Podniesie poziomu informatyzacji placówki

Działanie to ma zapewnić odpowiednią infrastrukturę informatyczną umożliwiają funkcjonowanie placówek zgodnie z wymogami określonymi dla systemów Informacji Medycznej. Realizacja tego celu polega na dostosowaniu pomieszczeń pod serwerownie, zakupu stacji roboczych, platform dostępowych i serwerowych oraz rozbudowie infrastruktury sieciowej.

  1. 5.    Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia

Realizacja tego celu ma zapewnić kompleksową integrację systemów ochrony zdrowia, zarówno w wymiarze regionalnym jak i ogólnopolskim.

Przedmiot projektu

W ramach projektu zrealizowane będą m.in. następujące działania:

•     dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych wraz z urządzeniami sieci LAN wraz z adaptacją pomieszczeń serwerowni,

•     zakup stacji roboczych, terminali, urządzeń mobilnych oraz urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem,

•     zakup serwerów i urządzeń pamięci masowej,

•     zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych i wspierających wraz ze szkoleniem,

•     budowa systemów gromadzenia i archiwizacji danych,

•     budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

•     wdrożenie platformy e-usług systemu e-Zdrowie,

•     przeprowadzenie szkolenia specjalistycznych IT.

Partner – Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku – w siedzibie przy
ul. Nowowiejskiego 48, zrealizuje następujące działania:

  • zmodernizuje infrastrukturę teleinformatyczną,
  • uruchomi Elektroniczny Rekord Pacjenta,
  • uruchomi Elektroniczną Rejestrację Pacjentów,
  • uruchomi elektroniczną (on-line) rejestrację pacjentów w ramach platformy e-Zdrowie oraz elektronicznego (on-line) dostępu do zleceń i wyników badań diagnostycznych,
  • zmodernizuje pomieszczenia na potrzeby serwerowi.

Okres realizacji

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2017 r. do 28 września 2018 r.

Wartość projektu

Łączna planowana wartość projektu wynosi 3.242.555,00 zł.

Łączna planowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2.501.524,50 zł.

Łączni planowany wkład własny wynosi 741.030,50 zł.

Partner Wiodący - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

Łączna planowana wartość projektu to kwota 2.995.850,00 zł, w tym dofinansowanie
ze środków UE w kwocie 2.291.825,25 zł, a wkład własny to kwota 704.024,75 zł.

Partner - Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Malborku

Łączna planowana wartość projektu 246.705,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE
w kwocie 209.699,25 zł, a wkład własny to kwota 37.005,75 zł.

 

Oryginalny tekst w załączniku PDF