Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Program Terapeutyczny

Program terapeutyczny

 

Program terapeutyczny Oddziału Dziennego zbudowany jest w oparciu o dwa główne elementy:

 

 • program placówki – treści zawarte w tej części są wspólne dla wszystkich pacjentów
 • osobiste plany terapii – ta część skoncentrowana jest na problemach charakterystycznych dla danego pacjenta. Program realizowany przez każdego z pacjentów zawiera indywidualne zadania do realizacji. Mają one na celu zwiększenie świadomości własnych problemów, uczenie nowych zachowań, diagnozowanie deficytów oraz budowanie motywacji do zdobywania umiejętności ważnych w trzeźwieniu.


Cele, nad którymi pracuje pacjent w trakcie 8-tygodniowej terapii w Oddziale Dziennym

 

 • Uzyskanie wiedzy nt. objawów choroby alkoholowej
 • Próba rozpoznania przez pacjenta swoich objawów jako objawów uzależnienia
 • Rozpoczęcie pracy nad identyfikacją siebie jako alkoholika
 • Uświadomienie roli alkoholu w swoim życiu
 • Budowanie świadomości własnej motywacji do leczenia
 • Praca nad destrukcją alkoholową
 • Budowanie świadomości własnych ograniczeń
 • Uświadomienie bezsilności wobec alkoholu
 • Rozpoznanie własnych doświadczeń związanych z utratą kontroli
 • Rozpoznanie i zmiana przekonań dotyczących własnego picia
 • Rozpoznawanie własnych symptomów głodu alkoholowego
 • Diagnoza osobistego radzenia sobie z głodem
 • Nabywanie wiedzy o konstruktywnych sposobach radzenia sobie z głodem
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym
 • Rozpoznawanie przejawów działania mechanizmów uzależnienia
 • Rozpoznanie dynamiki rozwoju uzależnienia i nałogowych zachowań w dotychczasowym życiu
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania  i nazywania uczuć
 • Rozpoznawanie sposobów wyrażania własnych uczuć
 • Identyfikacja własnych problemów w związku z trudnościami z rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć
 • Uczenie konstruktywnych form komunikacji
 • Uczenie podstawowych umiejętności interpersonalnych
 • Nabywanie wiedzy n.t. nawrotów choroby
 • Uczenie się rozpoznawania własnych sygnałów ostrzegawczych
 • Budowanie programu zapobiegania nawrotom.
 • Uczenie umiejętności zapobiegania nawrotom
 • Rozpoznanie "zasobów" mogących służyć trzeźwieniu
 • Diagnoza deficytów mogących wpływać na jakość trzeźwienia.
 • Ocena stopnia przygotowania do radzenia sobie w różnych, trudnych sytuacjach
 • Uczenie się budowania sieci wsparcia
 • Uzyskanie informacji dotyczących zachowań użytecznych w trzeźwieniu.
 • Rozpoczęcie pracy nad trenowaniem nowych zachowań
 • Nadanie kierunku pracy nad rozwojem duchowym
 • Przekazanie informacji o AA i budowanie motywacji do korzystania z ruchu.